ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและซ่อมแซมทางระบายน้ำ บ้านดงลาน หมู่ที่ 4 บ้านโคกสูง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button