ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศ เรื่อง แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างซ่อมแซมปรับปรุงรถขยะ ครุภัณฑ์เลขที่ 005 49 0001 จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button