ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องพ่นหมอกวัน จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button