ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมปรับปรุงรถกระเช้าไฟฟ้า ครุภัณฑ์เลขที่ 01157 0001 จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

viewer=”google”]

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button