ข่าวผลงานและกิจกรรม

พิธีเปิดอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

วันศุกร์ ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวศิริ์ดาวัลย์ สรารัมย์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด ประธานในพิธีเปิดอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลดงลาน (ศพอส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีนายอุทัยเทพ พรรคพล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน และหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ประธานคณะกรรมการ และทุกภาคส่วนที่ร่วมงานในวันนี้

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button