ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้างข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านเหล่าสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 ตำบลดงลาน อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 2 ช่วง

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button