ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศราคากลาง งานก่อสร้างเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านหนองจิก หมู่ที่ ๑๒ ตำบลดงลาน อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button