ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศ เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง และแบบรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนประจำปีงบประมาณ 61

ประกาศ เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง และแบบรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนประจำปีงบประมาณ 61

 

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button